Fietsparkeren: voorstel voor een interessant project van de Europese Commissie

De fietsenmarkt is dynamischer dan ooit. Begunstigd door opsluiting, het enthousiasme van de Fransen voor de op de fiets is tot op de dag van vandaag nog steeds actueel. DE VAEmet name geen crisis doormaakte. Het blijft exploderen tot het punt dat de jaren 2020, 2021 en 2022 buitengewoon worden. Volgens specialisten ligt het potentieel van het land tussen de 1 en 1,5 miljoen verkochte e-bikes in 2025. Maar hoe zit het met parkeren?

Inrichting meer fietsparkeerplaatsen in gebouwen

Logischerwijs moeten projecten worden overwogen om de parkeerplaatsen voor fietsen te vermenigvuldigen. Omdat de huidige voorzieningen niet meer voldoen, moeten passende oplossingen worden gevonden. De Europese Commissie heeft niet geaarzeld om de oprichting van meer fietsenstalling bij gebouwen. Dit project betreft zowel woongebouwen als werkplaatsen, commerciële ruimten en alle gebouwen die publiek ontvangen. Het voorziet in een proportioneel aantal ten opzichte van de reeds bestaande parkeerplaatsen voor auto's. Vervolgens kijkt hij ook naar de afmetingen van elk type fiets, met name klassieke modellen, elektrische fietsen, driewielers en modellen lading.

Verplichte voorziening van fietsenstallingen in woningen en utiliteitsbouw

Meer specifiek beveelt de Europese Commissie de verplichte ontwikkeling aan van ten minste twee parkeren voor fiets per accommodatie. Het is de bedoeling dat deze richtlijn wordt toegepast op alle woongebouwen met meer dan 3 parkeerplaatsen voor auto's. Vervolgens dringt zij er ook op aan dat 10% van deze fietsparkeerplaatsen wordt aangepast aan de grootte van speciale fietsen. Wat de niet-residentiële gebouwen betreft, stelt de Europese Commissie de ontwikkeling van een fietsenstalling voor elke parkeerplaats, zolang het gebouw al meer dan 5 parkeerplaatsen voor auto's heeft.

Nota bene

Opgemerkt moet worden dat dit project ten gunste van fietsen nog niet is uitgevoerd. Het verschijnt nog steeds in de vorm van een voorstel en we moeten wachten op de goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, wat enkele jaren dreigt te duren. Hoe het ook zij, dit project maakt deel uit van de revisie van de Europese richtlijn uit 2010 genaamd "Energieprestaties van gebouwen" en maakt dus deel uit van het Groene Pact voor Europa. We mogen ook de wetten die momenteel van kracht zijn niet vergeten, met name: de wet van 12 juli 2010 voor de nationale inzet voor het milieu; de ALUR-wet met betrekking tot fietsenstalling in oude gebouwen en de teksten van de Wet Mobiliteitsoriëntatie 2019 over de afmetingen en voorwaarden van fietsparkeerplaatsen.