Alvéole Plus: het subsidieprogramma fietsparkeren

fietsenrek

100 beveiligde fietsparkeerplaatsen creëren: dat is de doelstelling van Alvéole Plus. In een tijd waarin groen vervoer actueel is, heeft de Franse Federatie van Fietsers (FUB) is eigenlijk van plan een financieringsprogramma te lanceren voor openbare bedrijven en gemeenschappen die bereid zijn bij te dragen aan de inzet van fietsenstalling in het najaar van 2022.
Deze steun is onderdeel van de Energiebesparingscertificaten. Het ondersteunt de ontwikkeling van oplossingen op de mobiliteit op op de fiets terwijl het gedragsveranderingen ondersteunt.

Alvéole plus: wat is het?

“Alvéole +” werd mogelijk gemaakt dankzij de vorige Alvéole-beurs. Het heeft tot doel de installatie van fietsvoorzieningen te subsidiëren en daarmee de ontwikkeling van nieuwe beveiligde fietsparkeerplaatsen op de openbare weg.
Zoals hierboven gespecificeerd, is het een CEE-systeem van het Ministerie van Ecologische en Solidariteitsovergang. Het stimuleert het gebruik van ecologische transportmiddelen, in het bijzonder de fiets, die het mogelijk maakt om de uitgaven voor vervuilende brandstof en de congestie van de ruimte te beperken.

Wie zijn de begunstigden van de financiële steun van Alvéole Plus?

Verschillende spelers in de samenleving kunnen profiteren van de financiële steun van Alvéole Plus. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan: ruimtes, inrichtingen en openbare plaatsen zoals gemeenschappen.
Er zijn ook scholen, onderwijsinstellingen, treinstations, intermodaliteitsknooppunten en particuliere flatgebouwen, voornamelijk voor residentieel gebruik. Dan mogen we de sociale verhuurders en de plekken voor fietsbezorgers niet vergeten.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor Alvéole Plus?

Wat betreft de criteria om in aanmerking te komen voor Alvéole Plus, kan dit programma tot 40% van een project financieren om te installerenfietsenstallingen en veilig bevestigingssysteem als de aanvrager aan 4 voorwaarden voldoet.
Eén, het moet zo zijn overdekte parkeerplaatsen uit de buurt van gemotoriseerde parkeerplaatsen geplaatst. Ten tweede de apparaten van veiligheid te verkiezen zijn uitrusting op frame of op voorwiel.
Daarnaast is het ook noodzakelijk om tussen elke nieuwe een korte afstand te voet af te leggen fietsenstalling en plaats van bestemming. En tot slot is het noodzakelijk om de toegang tot parkeren eenvoudig, gemakkelijk en veilig te maken voor de gebruiker.

Hoe zit het met apparatuur die in aanmerking komt voor het Alvéole Plus-programma?

Onder de apparatuur die in aanmerking komt voor het Alvéole Plus-programma, moeten de volgende worden vermeld: bevestigingssteunen voor bestaande gebouwen, fietsenstallingen, beveiligde individuele en/of collectieve lockers, opbergkasten en gereedschaps- en opblaasstations. In de betreffende productfamilies komen alle Galaxie Bike modellen in aanmerking.
Meer specifiek kan deze nieuwe financiële steun dekken: tot 1200 euro per fietsenrek voor trekhaken in a schuilplaats veilige fietsen; tot 650 euro per fietsenrek voor fietsenrekken overdekt met een overkapping en tot 80 euro per fietsenrek voor fietsenrekken in een bestaande, overdekte en beveiligde ruimte.